Program

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a v rámci postgraduálního vzdělávání bude ohodnocena 12 kredity pro lékaře.

ČTVRTEK 14. 9. 2023

13.00 Slavnostní zahájení
MUDr. Štěpánka Brušáková, MBA, MUDr. Marta Vachová, prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA, FEAN
13.10–14.40 Epileptologie
předsedající MUDr. Ján Macko

Protizáchvatová medikace – současné možnosti

MUDr. Jana Zárubová

SUDEP

MUDr. Hana Vacovská

Hubněme do plavek

MUDr. Roman Macek

Léčba epilepsie – sdělení z praxe

MUDr. Lucie Kozlová

Dystonické záchvaty indicií k vzácné diagnóze

MUDr. Slávka Chmelíková, MUDr. Tereza Havlíková
14.40–15.30 Varia

Synergie a omezení biologické léčby v kombinaci s doplňkovými a alternativními léčebnými přístupy u roztroušené sklerózy

Přednáška podporovaná společností ROCHE s. r. o.

MUDr. Ivana Obhlídalová

Indukční léčba RS, včasné nasazení vysoce účinné terapie

MUDr. Marta Vachová

Kognitívna porucha po cievnej mozgovej príhode

MUDr. Dominik Koreň, PhD., prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN
16.00–17.00 TOS – thoratic outlet syndrom
předsedající MUDr. Štěpánka Brušáková, MBA

TOS – anatomie, klinika, diferenciální diagnostika

MUDr. Tomáš Bauer

TOS – klinické vyšetření, EMG, konzervativní léčba

MUDr. Štěpánka Brušáková, MBA

TOS – možnosti chirurgického řešení

MUDr. Ivan Humhej, Ph.D.
17.00–17.45 Příklady z reálné praxe: včasné nasazení léčby u neurologicky nemocných pacientů (roztroušená skleróza a migréna) – Satelitní sympozium spol. NOVARTIS s. r. o.

IP Včasné nasazení HET u nově diagnostikovaného pacienta s RRRS (ofatumumab)

MUDr. Marta Vachová

IP Včasně diagnostikovaný pacient se sekundárně progresivní RS

MUDr. Ivana Obhlídalová

IP Kazuistika: pacientovi na první návštěvě v centru nasazen erenumab

MUDr. Vladimíra Saková
18.00–18.20 Základní principy uspořádání mozku zvířat včetně člověka. Proč se dráhy kříží?
doc. MUDr. Bartoš Robert, Ph.D., MUDr. Dušan Ospalík, prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., MUDr. Veronika Němcová, CSc.
18.20–18.50 Celoživotní dopad extrémního stresu na lidský mozek: třígenerační studie přeživších Holokaust
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA, FEAN, Mgr. Monika Fňašková, Ing. Pavel Říha, Bc. Markéta Nečasová, doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
18.50–19.15 IP Neurologie letem světem
MUDr. Štěpánka Brušáková, MBA. MUDr. Marta Vachová

PÁTEK 15. 9. 2023

9.00–10.30 Cévní mozkové příhody
předsedající MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA, MUDr. Jiří Neumann, Ph.D.

„Zbytečné“ kardioembolizační cévní mozkové příhody

MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA

Intravenózní trombolýza u pacientů na antikoagulační terapii. Současnost a jak dál?

MUDr. Ján Macko

Indikace intravenózní trombolýzy v léčbě ischemické CMP ve specifických klinických situacích

MUDr. Jiří Neumann, FESO

Poranění supraaortálních tepen- diagnostika a endovaskulární léčba

MUDr. Filip Cihlář, Ph.D.

Neurochirurgická revaskularizace-problematika extra-intrakraniálních anastomóz

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., MUDr. Tomáš Radovnický, Ph.D., doc. MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D., doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA, doc. MUDr. Robert Bartoš, Ph.D.
10.30–11.15 Zeposia v léčbě relaps-remitentní roztroušené sklerózy – Satelitní sympozium společnosti BRISTOL-MYERS SQUIBB spol. s r. o.

Zeposia – proč, kdy a komu?

MUDr. Marta Vachová

Jak moc je při léčbě roztroušené sklerózy důležitý parametr ztráty mozkové hmoty?

MUDr. Jana Lízrová Preiningerová, Ph.D.
11.45–12.45 Neurooftalmologie
předsedající MUDr. Jana Lízrová Preiningerová, Ph.D.

Herpes zoster ophthalmicus

MUDr. Pavel Diblík, MBA

Oční komplikace periferní parézy nervus facialis a možnosti jejich terapeutického řešení

MUDr. Pavel Diblík, MBA

Aktuální protokol vyšetření u pacientů s neuritis optiku ve spolupráci neurologa a oftalmologa

MUDr. Jana Lízrová Preiningerová, Ph.D.
12.45–14.00 Soutěžní blok kazuistik
předsedající MUDr. Štěpánka Brušáková, MBA, MUDr. Marta Vachová

na závěr bloku proběhne hlasování publika o nejlepší sdělení


Zobrazovací metody: dobrý sluha, ale zlý pán. Aneb od low-grade gliomu k herpetické encefalitidě

MUDr. Veronika Hliněná, MUDr. Ing. David Černík, MBA, Ph.D., MUDr. Štěpánka Brušáková, MBA

Porucha polykání s diplopií – Myastenia gravis? Aneb první dojem bývá obvykle ten správný

MUDr. Tereza Jirmusová, MUDr. Ing. David Černík, MBA, Ph.D., MUDr. Štěpánka Brušáková, MBA

Léčba ataky RS není vždy procházka růžovou zahradou

MUDr. Pavlína Kuzmová

Dekompenzace kolaterálního zásobení povodí uzavřených středních mozkových tepen způsobená akutní okluzí vertebrální tepny

MUDr. Jarmila Neradová, MUDr. Ing. David Černík, MBA, Ph.D., doc MUDr. Robert Bartoš, Ph.D., MUDr. Štěpánka Brušáková, MBA

Rituximab v léčbě chronické zánětlivé demyelinizační polyneuropatie

MUDr. Dušan Ospalík, MUDr. Tereza Jirmusová
14.00 Závěr, losování ankety, oběd

IP - Interaktivní přednáška

menuchevron-down