Program

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a v rámci postgraduálního vzdělávání bude ohodnocena kredity pro lékaře.

ČTVRTEK 3. 10. 2024

13.00 Slavnostní zahájení
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA, FEAN, MUDr. Štěpánka Brušáková, MBA, MUDr. Marta Vachová
Slavnostní přednáška – Hudba a epilepsie
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA, FEAN
Paliativní péče
předsedající MUDr. Jana Dušánková

Paliatr na neurologii

MUDr. Jana Dušánková

Neuropaliativní péče o pacienta v iktovém programu KCC

MUDr. Barbora Sojková

Sociální pracovník v paliativním týmu

Mgr. Eliška Smělíková
Myasthenia gravis

Témata budou upřesněna

Vertigo
předsedající doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.

Diagnostický algoritmus pacienta s akutní závratí

MUDr. Michaela Kuzmiak, Ph.D.

Benigní paroxysmální polohové vertigo diagnostika a léčba

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.

Léčba závratí v době nedostatku léků

doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.
Z praxe soudního znalce, základní pojmy, postupy, problémy, modelové případy
doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.

PÁTEK 4. 10. 2024

Cévní mozkové příhody
předsedající MUDr. Ing. David Černík, MBA, Ph.D.; MUDr. Jiří Neumann, FESO

Okluze a. centralis retinae jako podceňovaná forma ischemické cévní mozkové příhody

MUDr. Ing. David Černík, MBA, Ph.D.

Kardioembolizace jako dominantní příčina ischemické cévní mozkové příhody při okluzi velké tepny

MUDr. Jiří Neumann, FESO

Zkušenosti z Mobile Stroke Unit v ČR – Valašské Meziříčí

MUDr. Soňa Biková

Indikace akutního ECIC bypassu

doc. MUDr. Robert Bartoš, Ph.D.

Indikace časné karotické endarterektomie

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
Lícní nerv – praktické postupy v diagnostice a léčbě jeho poruch
předsedající MUDr. Štěpánka Brušáková, MBA

Paréza lícního nervu

MUDr. Tomáš Bauer

Elektrofyziologie lícního nervu

MUDr. Štěpánka Brušáková, MBA

Multidisciplinární přístup k pacientům s parézou lícního nervu

MUDr. Martin Vogner
Soutěžní blok kazuistik
předsedající MUDr. Štěpánka Brušáková, MBA; MUDr. Marta Vachová
14.00 Předpokládaný konec odborného programu
menuchevron-down