Program

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a v rámci postgraduálního vzdělávání bude ohodnocena kredity pro lékaře.

Program bude průběžně aktualizován.

Čtvrtek 30. 9. 2021

14.00-14.10 Slavnostní zahájení
Cévní mozková příhoda
MUDr. Jiří Neumann, FESO, MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA

Raritní transport k mechanické trombektomii v rámci Ústeckého kraje

MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA

Intravenózní trombolýza v rozšířeném časovém okně

MUDr. Jiří Neumann, FESO

Endovaskulární léčba cévní mozkové příhody

MUDr. Filip Cihlář, Ph.D.

Ischemické CMP u mladých pacientů: rizikové faktory, příčiny a prevence

prof. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D.

Sekundární prevence cévní mozkové příhody

MUDr. Martin Kovář

Konzervativní léčba hemoragické cévní mozkové příhody

doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D.

Současná léčba mozkových aneuryzmat

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
Satelitní sympozium společnosti Teva Pharmaceuticals CR, s. r. o.

Standardy profylaktické léčby migrény

MUDr. Lucie Kozlová

Zkušenosti s fremanezumabem v naší klinické praxi

MUDr. Vladimíra Saková
Varia

Časná diagnostika a terapie onemocnění s Lewyho tělísky

prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.

Témata budou doplňována.

Diskuzní panel – sociálně-právní problematika

GDPR – praktické otázky v ordinaci lékaře?

JUDr. Šárka Špeciánová

Status osoby se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením, invalidní důchody

Mgr. Hana Potměšilová, Ba, DiS.

Přednášky a následná diskuze nad dotazy k uvedené problematice.

Pátek 1. 10. 2021

Neurorevmatologie
MUDr. Dana Tegzová

Klinické asociace autoprotilátek u systémových revmatických nemocí (IP)

MUDr. Olga Kryštůfková, Ph.D.

Systémový lupus erytematodes a jeho neurologické komplikace (IP)

MUDr. Dana Tegzová

Revmatická polymyalgie jako mezioborový problém (IP)

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.
Vertebrogenní problematika
doc. MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D., MUDr. Štěpánka Brušáková, MBA, MUDr. Jiří Ceé

Současná doporučení pro léčbu akutních míšních poranění

doc MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D.

Indikace a možnosti elektrofyziologického vyšetření u vertebrogenních onemocnění

MUDr. Štěpánka Brušáková, MBA, MUDr. Jiří Ceé

Indikace a provedení PRT v praxi

MUDr. Dana Urbanová

Metody rehabilitační a fyzikální medicíny v léčbě bolestí zad

MUDr. Michaela Svobodová

Farmakoterapie bolestí zad

MUDr. Jan Procházka, Ph.D.
Soutěžní blok kazuistik
MUDr. Štěpánka Brušáková, MBA, MUDr. Marta Vachová

Problematika cévní mozkové příhody v zadní jámě

MUDr. Dušan Ospalík

Roztroušená skleróza, trombembolie a covid-19

MUDr. Marta Vachová

Bezpečnost a efektivita velmi časné endarterektomie u symptomatické karotidy

MUDr. Michal Orlický, Ph.D.

ABA intervence u dětí s autismem

MUDr. Silvia Kubíková

Témata budou doplňována.

15.00 Předpokládaný závěr

IP – interaktivní přednáška

Změna programu vyhrazena.

Doprovodný program

Po skončení odborného programu se bude 30. 9. 2021 konat doprovodný program formou společné večeře s reprodukovanou hudbou v hotelové restauraci. Cena vstupenky je 400 Kč.

Doprovodný program není v ceně registračního poplatku, účastníci si jej hradí dobrovolně sami. Nebude-li vstupenka objednána a zaplacena dopředu, nemůžeme garantovat možnost jejího zakoupení na místě. Doprovodný večer není financován z prostředků farmaceutických společností, které jsou partnery sjezdu. 

Startujeme on-line živé vysílání
Živé vysílání v termínu 3. a 4. června od 9:00 hodin sledujte na https://www.vysilame.tv/neubrno2021
crossmenuchevron-down