Program

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a v rámci postgraduálního vzdělávání bude ohodnocena kredity 12 pro lékaře.

Program bude průběžně aktualizován.

Čtvrtek 30. 9. 2021

13.30 Začátek programu
Cévní mozková příhoda
MUDr. Jiří Neumann, FESO, MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA

Organizace iktového programu v Ústeckém kraji

MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA, MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., MUDr. Jiří Neumann, FESO

Intravenózní trombolýza v rozšířeném časovém okně

MUDr. Jiří Neumann, FESO

Endovaskulární léčba cévní mozkové příhody

MUDr. Filip Cihlář, Ph.D.

Ischemické CMP u mladých pacientů: rizikové faktory, příčiny a prevence

prof. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D.

Sekundární prevence cévní mozkové příhody

MUDr. Martin Kovář

Konzervativní léčba hemoragické cévní mozkové příhody

doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D.

Současná léčba mozkových aneuryzmat

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
Satelitní sympozium společnosti Teva Pharmaceuticals CR, s. r. o.

Standardy profylaktické léčby migrény

MUDr. Lucie Kozlová

Zkušenosti s fremanezumabem v naší klinické praxi

MUDr. Vladimíra Saková
Varia I

Časná diagnostika a terapie onemocnění s Lewyho tělísky

prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.

Mozartův mozek

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA, FEAN

Perampanel v časné dvojkombinaci – dobrá zpráva pro studenty (přednáška sponzorovaná společností EISAI)

MUDr. Jana Amlerová, Ph.D.

Zánětlivá bolest zad z pohledu revmatologa (přednáška sponzorovaná společností NOVARTIS, s. r. o.)

MUDr. Marta Olejárová, CSc.
Satelitní sympozium společnosti NOVARTIS s. r. o.

Aktuality v léčbě roztroušené sklerózy (RS)

MUDr. Marta Vachová

Migréna a její komorbidity

MUDr. Michal Bajaček, Ph.D.
Satelitní sympozium společnosti Biogen (Czech Republic) s. r. o.

Eskalační léčba nemocných s roztroušené sklerózy

MUDr. Marta Vachová

Kazuistika – zkušenosti s léčbou intramuskulárně podávaným pegylovaným interferonem beta-1a – Plegridy

doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.
Diskuzní panel – sociálně-právní problematika

GDPR – praktické otázky v ordinaci lékaře?

JUDr. Šárka Špeciánová

Status osoby se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením, invalidní důchody (IP)

Mgr. Hana Potměšilová, Ba, DiS.

Přednášky a následná diskuze nad dotazy k uvedené problematice.

Pátek 1. 10. 2021

Neurorevmatologie
MUDr. Dana Tegzová

Klinické asociace autoprotilátek u systémových revmatických nemocí (IP)

MUDr. Olga Kryštůfková, Ph.D.

Systémový lupus erytematodes a jeho neurologické komplikace (IP)

MUDr. Dana Tegzová

Revmatická polymyalgie jako mezioborový problém (IP)

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.
Varia II

Aktivní a pasivní imunizace proti COVID-19 u pacientů s roztroušenou sklerózou

MUDr. Marta Vachová

Další témata budou doplněná.

Satelitní sympozium společnosti Sanofi Genzyme

Význam spolupráce ambulantního neurologa s RS centrem

MUDr. Marta Vachová
Vertebrogenní problematika
doc. MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D., MUDr. Štěpánka Brušáková, MBA, MUDr. Jiří Ceé

Současná doporučení pro léčbu akutních míšních poranění

doc MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D.

Indikace a možnosti elektrofyziologie u vertebrogenních onemocnění

MUDr. Jiří Ceé, MUDr. Štěpánka Brušáková, MBA

Indikace, možnosti a provedení mini invazivní terapie v praxi

MUDr. Dana Urbanová

Metody rehabilitační a fyzikální medicíny v léčbě bolestí zad

MUDr. Michaela Svobodová

Farmakoterapie bolestí zad

MUDr. Jan Procházka, Ph.D.
Soutěžní blok kazuistik (IP)
MUDr. Štěpánka Brušáková, MBA, MUDr. Marta Vachová

EC-IC bypass jako ultimum refugium?

MUDr. Dušan Ospalík

Roztroušená skleróza, trombembolie a covid-19

MUDr. Marta Vachová

Karotická endarterektómia po podaní intravenóznej trombolýzy a mechanickej trombektómii

MUDr. Michal Orlický, Ph.D., MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA, doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA, prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Okluze arteria centralis retinae: chodící pacient v ohrožení života

MUDr. Gligić Sabina, MUDr. Karolína Javornická, MUDr. Štěpánka Brušáková, MBA, MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA

Prolongovaná nízkodávková intravenózní trombolýza u časné recidivy cévní mozkové příhody

MUDr. Ing. Černík David, Ph.D., MBA
Zeptejte se přednášejícího
Zajímá Vás něco konkrétního k vybraným tématům programu?

  IP – interaktivní přednáška

  Změna programu vyhrazena.

  Doprovodný program

  Po skončení odborného programu se bude 30. 9. 2021 konat doprovodný program formou společné večeře s reprodukovanou hudbou v hotelové restauraci. Cena vstupenky je 400 Kč.

  Doprovodný program není v ceně registračního poplatku, účastníci si jej hradí dobrovolně sami. Nebude-li vstupenka objednána a zaplacena dopředu, nemůžeme garantovat možnost jejího zakoupení na místě. Doprovodný večer není financován z prostředků farmaceutických společností, které jsou partnery sjezdu. 

  crossmenuchevron-down