Vážené lékařky, vážení lékaři,

Stalo se již příjemnou tradicí, že podzimní kongresový program praktických neurologů zpestří dvoudenní vzdělávací akce Dny praktické neurologie v Ústí nad Labem. Čtvrtý ročník tohoto setkání nejen praktických neurologů proběhne ve dnech 3.–4. října 2024 v Hotelu Clarion v Ústí nad Labem. Prezidentem této akce je prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FEAN, FANA – předseda  redakční rady časopisu Neurologie pro praxi. Snahou odborného programu je přiblížit praktickým neurologům novinky v léčbě neurologických onemocnění a možnosti jejich léčby, které nabízí region severních Čech v jednotlivých nemocničních zařízeních. Těšit se můžete na zajímavé přednášky o nejnovějších poznatcích v neurologii a nebude chybět ani oblíbený soutěžní blok kazuistik a také interaktivní sdělení „Letem světem neurologie“. Věříme, že si Dny praktické neurologie již našly místo v kalendáři Vámi navštěvovaných akcí pro praktické i klinické neurology.

Pořadatel
společnost SOLEN, s. r. o., ve spolupráci s Centrem neurověd CEITEC MU
Prezident akce a odborný garant
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA, FEAN
Garantky odborného programu
MUDr. Štěpánka Brušáková, MBA, MUDr. Marta Vachová
Mediální partner
časopis Neurologie pro praxi

Aktuality

menuchevron-down