Úvod

Rádi bychom navázali na milou tradici námi pořádaných vzdělávacích akcí pro praktické neurology v Plzni a Brně, a proto jsme pro vás připravili ve spolupráci s paní primářkou MUDr. Martou Vachovou (MS centrum, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Teplice, o. z.) a paní primářkou MUDr. Štěpánkou Brušákovou, MBA (Neurologické oddělení, Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.), dvoudenní vzdělávací akci v severních Čechách s názvem Dny praktické neurologie.  Prezidentem této akce je pan prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. FCMA, FEAN, FANA – předseda redakční rady časopisu Neurologie pro praxi.

 Naší snahou je přiblížit praktickým neurologům novinky v léčbě neurologických onemocnění a možnosti jejich léčby, které nabízí region severních Čech v jednotlivých nemocničních zařízeních.

Můžete se těšit na témata týkající se cévních mozkových příhod, neurorevmatologie, rehabilitace, vertebroalgického syndromu, palčivých otázek sociálně-právní legislativy a nedílnou součástí programu budou také zajímavé kazuistiky.

Věříme, že toto setkání praktických i klinických neurologů bude příjemnou podzimní akcí, která si získá oblibu mezi vámi navštěvovaných vzdělávacích akcích pro praktické neurology.

Pořadatel
společnost SOLEN, s. r. o., ve spolupráci s Centrem neurověd CEITEC MU
Prezident akce a odborný garant
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA, FEAN
Garantky odborného programu
MUDr. Štěpánka Brušáková, MBA, MUDr. Marta Vachová
Mediální partner
časopis Neurologie pro praxi

Aktuality

Napadl vás již dotaz k tématům přednášek? Máte možnost se zeptat již nyní.

U programu této akce naleznete banner, díky kterému můžete položit otázku přednášejícím již nyní. Otázka bude zodpovězena v rámci daného odborného bloku v době konání 1. dnů praktické neurologie.

Fandíme mladým lékařům

Podporujeme mladé lékaře, a proto mají účastníci do 35 let na on-line konferenci registrační poplatek s 50% slevou. Abychom vám mohli slevu uplatnit, nezapomeňte při registraci uvést do poznámky vaše datum narození.

Novinky v systému akreditace ČLK

Česká lékařská komora zavádí nový zautomatizovaný systém připisování kreditů, skrze jednotný vzdělávací portál. Pro zapsání akreditace absolventů vzdělávacích akcí je od září 2020 zapotřebí znát jejich ČLK ID.

Tímto prosíme, abyste při registraci uváděli do poznámky své ČLK ID. Pokud své ČLK ID neznáte, můžete ho vyhledat ZDE. My pak zajistíme, aby vám byly zasloužené kredity připsány. Děkujeme za spolupráci!

Partneři akce

Zlatí partneři

Hlavní partneři

Partneři

crossmenuchevron-down