Vážené lékařky, vážení lékaři,

stalo se již příjemnou tradicí, že podzimní kongresový program praktických neurologů zpestří dvoudenní vzdělávací akce Dny praktické neurologie v Ústí nad Labem. Čtvrtý ročník tohoto setkání nejen praktických neurologů proběhne ve dnech 3.–4. října 2024 v Hotelu Clarion v Ústí nad Labem. Prezidentem této akce je prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FEAN, FANA – předseda  redakční rady časopisu Neurologie pro praxi. Snahou odborného programu je přiblížit praktickým neurologům novinky v léčbě neurologických onemocnění a možnosti jejich léčby, které nabízí region severních Čech v jednotlivých nemocničních zařízeních. Těšit se můžete na zajímavé přednášky o nejnovějších poznatcích v neurologii a nebude chybět ani oblíbený soutěžní blok kazuistik a také interaktivní sdělení „Letem světem neurologie“. Věříme, že si Dny praktické neurologie již našly místo v kalendáři Vámi navštěvovaných akcí pro praktické i klinické neurology.

Pořadatel
společnost SOLEN, s. r. o., ve spolupráci s Centrem neurověd CEITEC MU
Prezident akce a odborný garant
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA, FEAN
Garantky odborného programu
MUDr. Štěpánka Brušáková, Ph.D., MBA., MUDr. Marta Vachová
Mediální partner
časopis Neurologie pro praxi

Aktuality

Přihlaste se včas za zvýhodněný poplatek

Využijte možnost a přihlaste se na 4. dny praktické neurologie do 31. 7. 2024 za zvýhodněný poplatek 1 200 Kč. Od 1. 8. 2024 bude registrační poplatek činit 1 500 Kč, na místě pak 1 700 Kč.

Přihlaste se do soutěžního bloku kazuistik

Stejně jako v loňském roce bude do odborného programu zařazený soutěžní blok kazuistik. Máte-li ve své praxi zajímavý případ, o který byste se chtěli podělit se svými kolegy, rádi jeho prezentaci do odborného programu zařadíme. Přihlásit se můžete zasláním názvu sdělení a krátkého abstraktu do 31. 7. 2024 na mail bartakova@solen.cz.

Získejte spolu s registrací na sympozium předplatné časopisu s 25% slevou

SOLEN slaví 25 let s vámi. Rádi bychom vám nabídli možnost spolu s registrací na sympozium zajistit si tištěnou verzi předplatného časopisu Neurologie pro praxi s 25% slevou. Neváhejte a objednejte si jej spolu s registrací.

Systém akreditace ČLK

Česká lékařská komora zavedla zautomatizovaný systém připisování kreditů, prostřednictvím jednotného vzdělávacího portálu. Pro zapsání akreditace absolventů vzdělávacích akcí je od září 2020 zapotřebí znát jejich ČLK ID.

Tímto prosíme, abyste při registraci uváděli své ČLK ID. Pokud své ČLK ID neznáte, můžete ho vyhledat ZDE. My pak zajistíme, aby vám byly zasloužené kredity připsány. Děkujeme za spolupráci.

Lékaři dětem

Hledali jsme způsob, jak šetřit životní prostředí a napadl nás projekt, který má mnohem významnější přidanou hodnotu. Nalezli jsme cestu, jak recyklovat tolik užívané visačky na našich kongresech a zároveň také přispět na dobrou věc. Akci jsme nazvali Lékaři dětem, protože záleží právě na Vás, zda svoji visačku na konci kongresu vrátíte. My všechny tyto navrácené visačky zrecyklujeme, opět použijeme a náklady na koupi nové, které činí 10 Kč za každou, tak věnujeme do fondu pro DC 90 v Topolanech. To znamená, že každá vrácená visačka se počítá.

menuchevron-down