Kontakt

Organizační zajištění

Rostislav Reininger

Přihlášky, ubytování, fakturace

Bc. Ondřej Matějík

Programové zajištění

Mgr. Zdeňka Bartáková

Obchodní zajištění

Ing. Lenka Mihulková

menu